• Slideshow
  • Slideshow
 

Poradenstvo

Ekonomické a účtovné poradenstvo

  • účtovné poradenstvo
  • pomoc pri tvorbe podkladov pre finančné inštitúcie
  • možnosť zastupovania v daňovom konaní a v styku s ostatnými inštitúciami verejnej správy
  • vypracovanie podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy
  • oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve
  • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
  • štatistické výkazy