• Slideshow
 • Slideshow
 

Služby

Účtovníctvo - jednoduché, podvojné

Pre všetky účtovné jednotky zabezpečujeme:

 • spracovanie účtovných dokladov priebežne, mesačne a podľa potreby klienta
 • spracovanie DPH
 • možnosť spracovania účtovných dokladov i spätne
 • evidencia majetku
 • interné smernice účtovnej jednotky

Spracovanie miezd

 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov v hlavnom pracovnom pomere a zamestnancov zamestnaných na základe dohôd
 • vyhotovenie príkazov na úhradu miezd pracovníkov, daní, odvodov a zrážok
 • personalistika, pracovné zmluvy, prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • spracovanie výkazov pre všetky poisťovne a fondy štatistika, štvrťročné nahlasovanie zrazených preddavkov na daňový úrad
 • vypracovanie mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, ročné zúčtovanie preddavkov na DzPFO